ઉપલેટાનાં ગધેથળ ગામે આવેલ ગાયત્રી આશ્રમ તા.31/3/2020 સુધી બંધ રહેશે

ઉપલેટાનાં ગધેથળ ગામે આવેલ ગાયત્રી આશ્રમ તા.31/3/2020 સુધી બંધ રહેશે
Spread the love

ઉપલેટાનાં ગધેથળ ગામે આવેલ ગાયત્રી આશ્રમ પૂજય લાલબાપુના આદેશથી કોરાના વાયરસને લીધે ગાયત્રી મંદીરના દશૅન તથા અન્નક્ષેત તા. 21/3/2020 થી તા.31/3/2020 સુધી બંધ રહેશે.

રિપોર્ટ : વિપુલ ધામેચા (ઉપલેટા)

Screenshot_20200321-130956_WhatsApp-0.jpg Screenshot_20200321-131005_WhatsApp-1.jpg

Right Click Disabled!