કડીના મહાદેવ ગ્રૂપ દ્વારા વિનામૂલ્યે રોપાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

કડીના મહાદેવ ગ્રૂપ દ્વારા વિનામૂલ્યે રોપાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું
Spread the love

કડીના મહાદેવગ્રુપે વિરામગૃહ ની સામે વિનામૂલ્યે રોપાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ગ્રૂપ કડી શહેરમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સેવાકીય પ્રવૃતિઓમાં જોડાયેલ છે. કડી શહેરને ગ્રીન સીટી બનાવવા માટે વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવીને હરિયાળું બનાવવા સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પ્રકૃતિ પ્રેમી અને સંસ્થાઓ સહભાગી બની હતી.

IMG-20200708-WA0042.jpg

Right Click Disabled!