જૂનાગઢ ખાતે તારીખ 22 થી 26 જૂન વાહનોના ફિટનેસની કામગીરીનો કેમ્પ યોજાશે

Spread the love

જૂનાગઢ : જૂનાગઢ ખાતે તારીખ ૨૨ થી ૨૬ જૂન સુધી વાહનોના ફિટનેસની કામગીરીના કેમ્પનું આયોજન જૂનાગઢ આરટીઓ કચેરી દ્વારા યોજાશે. આ કેમ્પમાં વાહનના નંબરનો છેલ્લા આંકડા ૧ અને ૨ હોય તેમણે તારીખ ૨૨ જુન, છેલ્લા આંકડા ૩ અને ૪ હોય તેમણે તારીખ ૨૩ જૂન, છેલ્લા આંકડા ૫ અને ૬ હોય તેમણે કેમ્પમાં તારીખ ૨૪ જુન, છેલ્લા આંકડા ૭ અને ૮ હોય તેમણે કેમ્પમાં તારીખ ૨૫ જૂન, છેલ્લા આંકડા ૯ અને ૦ હોય તેમણે તારીખ ૨૬ જૂનના રોજ આ કેમ્પનો લાભ લઈ શકશે. જો તમારા વાહનનો નંબર GJ11-T-6342 છે તો વાહન નંબરનો છેલ્લો આંકડો ૨ છે એટલે આપનું વાહન તા.૨૨ જુનના રોજ ફિટનેસ અર્થે લાવવાનું રહેશે.

જૂનાગઢ ખાતે આ કેમ્પ કેપ્ટન સાહેબની વાડી,મજેવડી દરવાજા પાસે યોજાશે. આ તારીખોમાં વાહનચાલકોએ ઓનલાઈન ફી ભરપાઈ કરી ફી ની રસીદ તથા વાહનોની અમલી વિમો,પીયુસી,આરસી બુક સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે. કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા કચેરી ખાતે કોઈપણ વાહનોના ફિટનેસની કામગીરી કરવામાં આવશે નહીં. એટલે આ કામ સંબંધિત કોઈપણ અરજદારે કચેરી ખાતે ન આવવા વાહન વ્યવહાર અધિકારી જૂનાગઢની અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

રિપોર્ટ : અનિષ ગૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યૂઝ
જૂનાગઢ બ્યુરોચીફ

Right Click Disabled!