જૂનાગઢ ખાતે તારીખ 8 થી 11 સપ્ટેમ્બર સુધી વાહનોના ફિટનેસની કામગીરીનો કેમ્પ યોજાશે

Spread the love

જૂનાગઢ ખાતે તારીખ ૮ થી ૧૧ સપ્ટેમબર સુધી વાહનોના ફિટનેસની કામગીરીના કેમ્પ યોજાશે. આ કેમ્પમાં વાહનના નંબરનો છેલ્લા આંકડા ૩ અને ૪ હોય તેમણે તારીખ ૮ સપ્ટેમબર, છેલ્લા આંકડા ૫ અને ૬ હોય તેમણે તારીખ ૯ સપ્ટેમબર, છેલ્લા આંકડા ૭ અને ૮ હોય તેમણે કેમ્પમાં તારીખ ૧૦ સપ્ટેમબર, છેલ્લા આંકડા ૯ અને ૦ હોય તેમણે કેમ્પમાં તારીખ ૧૧ સપ્ટેમબર, આ કેમ્પનો લાભ લઈ શકશે. જૂનાગઢ ખાતે આ કેમ્પ કેપ્ટન સાહેબની વાડી,મજેવડી દરવાજા પાસે જૂનાગઢ ખાતે યોજાશે.

આ તારીખોમાં વાહનચાલકોએ ઓનલાઈન ફી ભરપાઈ કરી ફી ની રસીદ તથા વાહનોની અમલી વિમો,પીયુસી,આરસી બુક સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે. કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા કચેરી ખાતે કોઈપણ વાહનોના ફિટનેસની કામગીરી કરવામાં આવશે નહીં. એટલે આ કામ સંબંધિત કોઈપણ અરજદારે કચેરી ખાતે ન આવવા વાહન વ્યવહાર અધિકારી જૂનાગઢની અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

રિપોર્ટ : અનિષ ગૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યૂઝ
જૂનાગઢ બ્યુરોચીફ

Right Click Disabled!