જૂનાગઢ : ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિ. દ્વારા એમઆરએસ સેમેસ્ટર 4 નું 79.25 ટકા પરિણામ જાહેર

Spread the love

જૂનાગઢ : ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જૂનાગઢ દ્વારા આજ રોજ માસ્ટર રૂરલ સ્ટડીઝ સેમેસ્ટર ૪ નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જે ૭૯.૨૫ ટકા રહ્યું હતું. આ પરિણામ સંદર્ભે જે વિદ્યાર્થીઓ પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓએ પરિણામ જાહેર થયાના દસ દિવસમાં આપેલ http.//bknmu.gipl.net લીંક પર પોતાનું યુઝરનેમ તથા પાસવર્ડ ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

રિપોર્ટ : અનિષ ગૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યૂઝ
જૂનાગઢ બ્યુરોચીફ

Right Click Disabled!