જૂનાગઢ : ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિ. દ્વારા M. Ed. સેમેસ્ટર 2 અને 4નું પરીણામ જાહેર

Spread the love

જૂનાગઢ : ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી,જૂનાગઢ દ્વારા M.Ed.સેમેસ્ટર ૨ અને ૪ નું પરીણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સેમેસ્ટર ૨ નું ૮૦ ટકા તથા સેમેસ્ટર ૪ નું ૯૨.૦૬ ટકા પરીણામ આવ્યું છે. આ પરીણામ સંદર્ભે જે વિધાર્થીઓ પુન:મૂલ્યાંકન કરાવવા ઇરછતા હોય તેઓ પરીણામ જાહેર થયાના ૧૦ દિવસમાં આપેલ લીંક http.//bknmu.gipl.net પર પોતાનું યુઝરનેમ તથા પાસવર્ડ એન્ટર કરી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

રિપોર્ટ : અનિષ ગૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યૂઝ
જૂનાગઢ બ્યુરોચીફ

Right Click Disabled!