પાટણ જિલ્લામાં ૧૨ મોબાઇલ પશુદવાખાના શરૂ થશે

પાટણ જિલ્લામાં ૧૨ મોબાઇલ પશુદવાખાના શરૂ થશે
Spread the love
  • પશુપાલકો ૧૯૬૨ નંબર પર કોલ કરી વિનામુલ્યે સેવા મેળવી શકશે

પાટણ,
પાટણ જિલ્લાના પશુપાલકોને ઘેર બેંઠા વિના મુલ્યે પશુસારવાર મળી રહે તે હેતુથી પશુપાલન વિભાગ દ્વારા ૧૦ ગામ વચ્ચે એક ફરતું પશુદવાખાનું કાર્યરત થયેલ છે. જિલ્લા પંચાયત, પાટણના પરિસરમાં મહાનુભાવોના હસ્તે ફરતા પશુ દવાખાનાના ત્રણ મોબાઇલ વાનને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવી હતી. જેનાથી (૧) લણવા, તા. ચાણસ્મા, (૨) ઉંદરા, તા. સરસ્વતી, (૩) ગોતરકા, તા. રાધનપુર એમ ત્રણ ફરતા પશુદવાખાના કાર્યરત થયેલ છે. બાકીના ૯ (નવ) ફરતાં પશુદવાખાના હવે પછીથી ચાલુ થનાર છે. આ મોબાઇલ પશુદવાખાનામાં તમામ પ્રકારની પશુસારવાર ઘર બેંઠા નિ:શુલ્ક સવારના ૭ થી સાંજના ૭ વાગ્યા સુધી મળી રહેશે.૧૦૮ ની જેમ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ૧૯૬૨ ઉપર કોલ કરવાનો રહેશે. મોટાભાગે દરેક ખેડૂત પશુપાલક હોય છે. ખેડૂતની આવક બમણી કરવાનો સંકલ્પ છે. ત્યારે પશુઓની સંભાળ-સારવાર ઘર આંગણે ઉપલબ્ધ થતાં ખેડૂતો – પશુપાલકો દ્વારા દુધ ઉત્પાદન વધશે.

આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ડી.કે.પારેખ,જિલ્લા પંચાયત, પાટણના પ્રમુખશ્રી વિનુભાઇ પ્રજાપતિ, સંગઠનના શ્રી કે.સી.પટેલતથા અન્ય જિલ્લા સદસ્યશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહયા હતા. સમગ્ર પ્રોગ્રામનું આયોજન જિલ્લા પંચાયત પાટણના નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ડૉ. એન.એસ.પટેલદ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

Right Click Disabled!