સુજલામ્ સુફલામ જળ અભિયાન હેઠળ દાહોદ જિલ્લામાં જળસંચયના નમૂનેદાર કામ

સુજલામ્ સુફલામ જળ અભિયાન હેઠળ દાહોદ જિલ્લામાં જળસંચયના નમૂનેદાર કામ
Spread the love

સુજલામ્ સુફલામ જળ અભિયાન હેઠળ દાહોદ જિલ્લામાં જળસંચયના નમૂનેદાર કામો થયા છે. દેવગઢ બારિયા વન વિભાગ દ્વારા વન વિસ્તારની જળ તળાવડીઓને ઉંડી ઉતારવામાં આવતા તેમાં પાણીનો ભરપૂર સંગ્રહ થયો છે. ડ્રોન દ્વારા લેવામાં આવેલી આ તસ્વીર જળસંગ્રહના કામો સાથે દાહોદના કુદરતી સૌંદર્યની પરિચાયક છે.

FB_IMG_1599558501172-2.jpg FB_IMG_1599557662390-1.jpg FB_IMG_1599557666829-0.jpg

Right Click Disabled!