સુરતમાં JCI સુરત મેટ્રો સખીની બર્થ ડે દિવસની ઉજવણી

સુરતમાં JCI સુરત મેટ્રો સખીની બર્થ ડે દિવસની ઉજવણી
Spread the love

સુરત: ત્રણ વાર પ્લસમાં ડોનેટ કરીને અને લોકો પણમાં અવેરનેસ લાવવામાં ખૂબ મદદ કરી રહ્યા છે સાથે જ મારી સૌ મહિલાઓ જે રીતે બે વર્ષથી સતત સાથે જે રીતે કામ કરી રહી છે તે સૌ મહિલાઓ નગર સેવિકા રૂપલબેન શાહે હૃદય પૂર્વક આભાર વ્યક્ત હતો.

7.jpg

Right Click Disabled!