સ્વામી વિવેકાનંદ વિકાસ કમીટિ વાવોલના સભ્ય શ્રી સુરેશભાઈ પટેલે કેસરીયો ધારણ કર્યો

સ્વામી વિવેકાનંદ વિકાસ કમીટિ વાવોલના સભ્ય શ્રી સુરેશભાઈ પટેલે કેસરીયો ધારણ કર્યો
Spread the love

તુલસી બંગલોઝ, વાવોલના રહીશ સ્વામી વિવેકાનંદ વિકાસ કમીટિ વાવોલના સભ્ય શ્રી સુરેશભાઈ પટેલનુ આજે ભાજપ અગ્રણી શ્રી દિલીપસિંહ ગોલના હસ્તે કેસરીયો ધારણ કરીને મતદાર નોંધણીના ભરેલા ફોર્મ આપ્યા. એ શુભ ઘડીએ આગેવાન શ્રી લાલભાઈ પટેલ અને સીનીયર ભાજપના મહાનગરના આગેવાન સાથે……

Right Click Disabled!