સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરી બનાવનો ભેદ ઉકેલવામાં જૂનાગઢ જિલ્લાની નેત્રમ શાખા સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમે

સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરી બનાવનો ભેદ ઉકેલવામાં જૂનાગઢ જિલ્લાની નેત્રમ શાખા સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમે
Spread the love

ગુજરાત પોલીસમાં વિશ્વાસ પ્રોજેકટ અંતર્ગત ઇન્સ્ટોલ કરેલ સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરી ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી કરનાર જીલ્લાઓને દર ત્રણ માસે એવોર્ડ એનાયત કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જેમાં રાજ્યના પોલીસ વડાની કચેરી દ્રારા ગુજરાત રાજ્યના દરેક જીલ્લામાંથી સારી કામગીરીની દરખાસ્ત મંગાવી, કમિટી દ્વારા વિજેતાઓના નામ નક્કી કરી, *Reward & Recognition Program હેઠળ એવોર્ડ એનાયત કરી, ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી શ્રી આશિષ ભાટિયા* ના હસ્તે સન્માન કરી, સન્માન પત્ર પણ એનાયત કરવામાં આવે છે._

જૂનાગઢ રેંજના *ડીઆઈજી શ્રી મનીંદર પ્રતાપ સિંહ પવાર* તથા જૂનાગઢ જીલ્લા *પોલીસ વડા શ્રી રવિ તેજા વાશમ સેટ્ટી* દ્વારા ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિશ્વાસ પ્રોજેકટ અંતર્ગત ઇન્સ્ટોલ કરેલ સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરી જીલ્લામાં બનતા કોઇ પણ ગુન્હાનો ભેદ ત્વરીત ઉકેલવા, કોઇ વ્યક્તિનો કીંમતી સામાન ગુમ થયેલ હોય, ક્યાંય ભુલી ગયેલ હોય તો ત્વરીત તે સામાન શોધી, *”પોલીસ પ્રજાનો મીત્ર છે” તે સુત્રને સાર્થક કરવા સૂચના આપેલ છે.*_

Reward & Recognition Program હેઠળ એવોર્ડ એનાયત કરવા સારૂ ગુજરાત રાજ્યના ડી.જી.પી.શ્રી ની કચેરી ખાતે નિયુક્ત કરેલ કમીટી દ્રારા રાજ્યના તમામ જીલ્લા દ્રારા સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરી કેસ ઉકેલવામાં મળેલ સફળતાની કામગીરીનુ મુલ્યાંકન કરવામાં આવેલ હતુ. *મુલ્યાંકન બાદ કમીટી દ્રારા જૂનાગઢ જીલ્લાની નેત્રમ શાખાને ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ નંબર આપવામાં આવેલ હતો અને નેત્રમ શાખાના પી.એસ.આઇ. પી.એચ.મશરૂને ગાંધીનગર ખાતે ડી.જી.પી. શ્રી આશીષ ભાટીયા દ્રારા એવોર્ડ આપી સન્માનીત કર્યા હતા.* પી.એસ.આઇ. પી.એચ.મશરૂને અગાઉ માહે જાન્યુ ૨૦૨૧માં પણ ડી.જી.પી. શ્રી આશીષ ભાટીયા દ્રારા ઇ-કોપ એવોર્ડ એનાયત કરી સન્માનીત કરવામાં આવેલ હતા. *આમ પી.એસ.આઇ. પી.એચ.મશરૂ ને ડી.જી.પી. શ્રી આશીષ ભાટીયા દ્રારા ફક્ત સાત મહિના અંતરે ૨ વખત ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી કરવા સારૂ* એવોર્ડ આપી સન્માનીત કરવામાં આવેલ છે._

_જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી ખાતે કાર્યરત કમાન્ડ & કંટ્રોલ સેન્ટર (નેત્રમ શાખા) દ્રારા માહે ૦૪/૨૦૨૧ થી માહે ૦૬/૨૦૨૧ દરમ્યાન સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરી બનાવનો ભેદ ઉકેલવામાં *ડી.જી.પી. શ્રી આશિષ ભાટિયા દ્રારા એવોર્ડ મેળવી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ નંબર મેળવી જૂનાગઢ પોલીસનુ ગૌરવ વધારેલ છે,* નેત્રમ શાખાના પી.એસ.આઇ. પી.એચ.મશરૂ અને તેમની સમગ્ર ટીમને *જૂનાગઢ રેંજના ડીઆઈજી શ્રી મનીંદર પ્રતાપ સિંહ પવાર, જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસ વડા શ્રી રવિ તેજા વાસમ શેટ્ટી* તથા *જૂનાગઢ ડીવીઝનના ડી.વાય.એસ.પી. પી.જી.જાડેજા* દ્રારા પણ અભિનંદન આપવામાં આવેલ છે…._

રિપોર્ટ : અનીષ ઞૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યુઝ
ગુજરાત બ્યુરો ચીફ

Advertisement
Right Click Disabled!