વડાલીના રામપુર (વાસણા) ખાતે પશુ વંધ્યત્વ નિવારણ કાર્યક્રમ FIP કેમ્પ

Spread the love

સાબરકાંઠા જિલ્લાના રામપુર(વાસણા) ગામની અંદર પશુ વંધ્યત્વ નિવારણ કાર્યક્રમ FIP કેમ્પમાં નુ આયોજન કરાયુ હતુ , જેમાં ગામના પશુપાલકો ના પશુઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને વધુ સમય થી ગાય.ભેસ ગાભણ ના બનતા હોય તેવા ૫૭ પશુઓ ની તપાસ અને દવા કરવામાં આવી હતી અને અને પશુ કઈ રીતે વિકાસ થાય અને કઈ સાવચેતી રાખવી તેના વિશે કેમ્પમા ફરજ પર ના ડોક્ટરશ્રી એ.આર.મન્સુરી અને ડોક્ટરશ્રી વિષ્ણુભાઈ, યોગેશભાઈ દ્વારા પશુપાલકો ને કેમ્પની અંદર માર્ગદર્શન પુરૂ પાડયુ હતુ.

Right Click Disabled!