જૂનાગઢ શહેર તથા ભેંસાણ તાલુકામાં કોરોના અન્વયે કન્ટેઈન્મેન્ટ વિસ્તાર જાહેર

Spread the love

જૂનાગઢ : જૂનાગઢ શહેર તેમજ ભેંસાણ સહિતના તાલુકામાં કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો છે. જેના પગલે કલેકટરશ્રી દ્વારા કેટલાક વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જયારે અહિંનો કેટલોક વિસ્તાર બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ જાહેરનામા મુજબ વોર્ડ નં. ૬ બસસ્ટેન્ડ પાસે આવેલ ગીરીરાજ રોડ પર ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટનો ત્રીજો તથા ચોથો માળ માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જયારે વોર્ડ નં. ૬ બસસ્ટેન્ડ પાસે આવેલ ગીરીરાજ રોડ પર ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટનો પહેલો તથા બીજો માળ બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

જયારે મેંદરડાના દાત્રાણા ગામે કાળુભાઇ બોધાભાઇ બરવાળીયા તથા ધીરૂભાઇ હંસરાજભાઇ પટોળીયાનાં મકાનો. ભેસાંણના વિશળ હડમતીયા હરેશભાઇ બારીયાની વાડી વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જયારે મેંદરડાના દત્રાણા ગામે વિનોદભાઇ લાલજીભાઇ વઘાસીયા, મોહનભાઇ મકનભાઇ વઘાસીયા, અજયભાઇ બાબુભાઇ વઘાસીયા તથા મહેશભાઇ કાળુભાઇ વઘાસીયાના મકાનો.ભેસાણના વિશળ હડમતીયા વિશળ હડમતીયા ગામ (કન્ટેન્મ.ન્ટ સિવાયનો વિસ્તાર) બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ જાહેરનામું તા. ૩ નવેમ્બર સુધી અમલમાં રહેશે. માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ એરીયાની અને બફર ઝોન એરીયાની ગાઈડલાઈન મુજબ સેનીટાઈઝેશન,ડીસઈન્ફેકશન તથા કોવીડ-૧૯ સંબંધીત ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે.આ જાહેરનામાંનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે.

રિપોર્ટ : અનિષ ગૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યૂઝ
જૂનાગઢ બ્યુરોચિફ

Right Click Disabled!