ડભોઇ પોલીસ દ્વારા તહેવારો અને કોરનાની ગાઈડલાઈનને અનુલક્ષી ફ્લેગમાર્ચ

ડભોઇ પોલીસ દ્વારા તહેવારો અને કોરનાની ગાઈડલાઈનને અનુલક્ષી ફ્લેગમાર્ચ
Spread the love

ડભોઇ ગઈકાલ રાત્રે પોલીસ દ્વારા ચાલી રહેલા તહેવાર અને આગામી તહેવારોને અનુલક્ષી તથા સરકારશ્રી ની જાહેર કરેલી કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરાવવા ડભોઇ ના મુખ્યબજાર ટાવર ખાતે એકત્ર થઈ શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફલેગમાર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

IMG-20201022-WA0024.jpg

Right Click Disabled!