જામનગર શહેરમાંથી અતિ દુર્લભ અને નામશેષ થયેલા “ઈંડા ખાવ“ સર્પ મળી આવ્યો

Spread the love
  • ભારતીય વન વિભાગ દ્વારા વિશેષ સંરક્ષણ : નિશાચર સર્પ મળવાથી પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં આનંદ

જામનગર શહેરમાં દુર્લભ ગણાતા અને વિશેષ સંરક્ષણ હેઠળ આવેલ ઇન્ડિયન ઈંડા ખાવા સર્પને લાખોટા નેચર ક્લબના સભ્ય બનાવી તેને જંગલમાં મુક્ત કર્યો છે. જામનગર શહેરના જામનગર ટ્રાન્સપોર્ટ નજીક સર્પ દેખાતા લોકોએ લાખોટા નેચર ક્લબના સભ્યો ફોન કરતા તેઓ ત્યાં પહોંચી જતા અતિ દુર્લભ ગણાતો અને વર્ષો સુધી નામશેષ થઈ ગયો હોવાનું મનાતા ઈંડા ખાવ સાપ જોવા મળ્યો હતો. આફ્રિકામાં થતી તેની જાતિ ભાઈઓ જેવી ખાસિયત ધરાવે છે તે ગળા ની પાંસળી મહત્તમ પહોળી કરી શકે છે. આ પાંસળીઓ દ્વારા દબાણથી જ મ્હો દ્વારા અંદર આવેલું ઈંડુ ફોડી નાખે છે અને બધા દ્રવ્ય પેટમાં ઉતાર્યા બાદ ઈંડાનું કોચલું બહાર કી કાઢે છે.

આ સાપ સૂકો પ્રદેશ અને ઘાસવાળી જગ્યાઓમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. ઉધઇનો રાફડામાં રહેતો જોવા છે. મુખ્યત્વે તે નિશાચર છે. ઈંડા માટે ક્યારેક વૃક્ષ પર પણ ચડે છે. તેની મહત્તમ લંબાઈ ૩૩ ઈંચ સુધીની હોય છે. ભારતીય વાઈલ્ડ લાઈફ એક્ટ મુજબ તેને વિશેષ સંરક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. આ સાપની દુર્બળતાને લઈ કેટલાક વર્ષો સુધી તે નામશેષ થઈ ગયો હોવાનું મનાતું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ ગુજરાતમાં કેટલીક જગ્યાએ તે નોંધાયો હતો. જેના કારણે તેને વિશેષ સંરક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે.

– રોહિત મેરાણી (જામનગર)

Right Click Disabled!