સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.183 અને ચાંદીમાં રૂ.320ની વૃદ્ધિ : ક્રૂડ તેલમાં પણ તેજીનો માહોલ

સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.183 અને ચાંદીમાં રૂ.320ની વૃદ્ધિ : ક્રૂડ તેલમાં પણ તેજીનો માહોલ
Spread the love

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૧૭૩૮૪૬ સોદામાં રૂ. ૧૦૯૧૯.૫૮ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં વૃદ્ધિ હતી. બિનલોહ ધાતુઓ પણ વધી આવી હતી. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલમાં તેજીના માહોલ સામે નેચરલ ગેસ ઢીલું હતું. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કપાસ, કોટનના વાયદાના ભાવમાં નરમાઈ હતી. સીપીઓ, મેન્થા તેલ અને રબરમાં સુધારાનો સંચાર થયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૯૯૨૬૨ સોદાઓમાં રૂ. ૫૩૭૭.૧૭ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૭૧૫૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૪૭૪૭૪ અને નીચામાં રૂ. ૪૭૧૫૨ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૮૩ વધીને રૂ. ૪૭૪૩૯ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૭૪ વધીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ. ૩૮૧૦૧ અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૩ વધીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૭૨૦ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની માર્ચ વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૧૭૪ વધીને બંધમાં રૂ. ૪૭૩૫૨ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૬૮૭૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૬૯૧૯૦ અને નીચામાં રૂ. ૬૮૪૨૦ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩૨૦ વધીને રૂ. ૬૯૦૫૮ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી રૂ. ૩૦૩ વધીને રૂ. ૬૯૦૧૪ અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી રૂ. ૩૦૨ વધીને રૂ. ૬૯૦૦૨ બંધ રહ્યા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૫૫૩૨૦ સોદાઓમાં રૂ. ૨૭૯૧.૨૧ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૪૧૬૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૪૨૧૦ અને નીચામાં રૂ. ૪૧૬૦ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૬૫ વધીને રૂ. ૪૨૦૬ બંધ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૨૦૮૧ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૫૪.૪૯ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન ફેબ્રુઆરી વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ. ૨૧૫૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૨૧૫૦૦ અને નીચામાં રૂ. ૨૧૩૧૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૬૦ ઘટીને રૂ. ૨૧૩૩૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ. ૯૯૦ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૭.૫ વધીને બંધમાં રૂ. ૯૯૫.૬ ના ભાવ હતા, જ્યારે મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો કિલોદીઠ રૂ. ૯૬૩ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૯૬૩ અને નીચામાં રૂ. ૯૫૩.૧ રહી, અંતે રૂ. ૯૫૬.૩ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ. ૧૨૨૦.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૨૨૦.૫ અને નીચામાં રૂ. ૧૨૧૬ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે ૫૦.૦૦ પૈસા ઘટીને રૂ. ૧૨૧૭.૫ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૨૩૦૭૬ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૭૪૨.૦૧ કરોડ ની કીમતનાં ૫૭૯૭.૧૯૮ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૭૬૧૮૬ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૬૩૫.૧૬ કરોડ ની કીમતનાં ૩૮૨.૫૮૨ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૧૩૧૮૩ સોદાઓમાં રૂ. ૮૫૪.૭૯ કરોડનાં ૨૦૩૭૨૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૫૨૨ સોદાઓમાં રૂ. ૬૬.૩૯ કરોડનાં ૩૦૯૦૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૧૪૧૫ સોદાઓમાં રૂ. ૧૮૩.૧૮ કરોડનાં ૧૮૫૦૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૨૦ સોદાઓમાં રૂ. ૨.૬૯ કરોડનાં ૨૮.૦૮ ટન, કપાસમાં ૧૯ સોદાઓમાં રૂ. ૪૮.૭૨ લાખનાં ૮૦ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૧૭૨૩૮.૦૩૭ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૫૭૦.૭૯૫ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૭૦૮૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૧૮૭૦૭૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૧૨૨૯૮૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૮૫.૩૨ ટન અને કપાસમાં ૩૨૦ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો. સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૩૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૩૦૯ અને નીચામાં રૂ. ૨૫૪ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૯૩ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૪૫૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૨૬૬.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૨૯૭ અને નીચામાં રૂ. ૨૫૦.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૮૧ બંધ રહ્યો હતો.

ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૭૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૧૩૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૬૮૦ અને નીચામાં રૂ. ૧૩૦૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૪૮૮.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૬૫૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૬૦૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૬૯૮ અને નીચામાં રૂ. ૪૮૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૪૯૫.૫ બંધ રહ્યો હતો. ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૪૨૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૮૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૦૪ અને નીચામાં રૂ. ૮૭ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૦૧.૬ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૪૧૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૭૮ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૭૮ અને નીચામાં રૂ. ૫૪ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૫૭.૩ બંધ રહ્યો હતો.

Gold-7.jpg

Right Click Disabled!