જૂનાગઢ : કેશોદના બડોદર ગામનો કેટલોક વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટ જાહેર

Spread the love

જૂનાગઢ : કેશોદ તાલુકાના બડોદર ગામે કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો છે. જેના પગલે કલેકટરશ્રી દ્વારા કેટલાક વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જયારે અહિંનો કેટલોક વિસ્તાર બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ જાહરેનામા મુજબ કેશોદના બડોદર ગામે વોર્ડ નં ૪ માં આવેલ નવા પ્‍લોટ વિસ્તારમાં આવેલ પાનીબેન નારણાભાઇ ટાંકનાં ઘરથી નાનાભાઇ સુરાભાઇ વાળાના ઘર સુઘીનો વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

જયારે કેશોદના બડોદર નવા પ્‍લોટ વિસ્તારમાં આવેલ મોહનભાઇ મેરામભાઇ સોલંકીના ઘરથી ધર્મેશભાઇ જીવાભાઇ મકવાણાનાં ઘર સુધીનો વિસ્તાર બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ જાહેરનામું તા. ૨૬ ઓકટબર સુધી અમલમાં રહેશે. માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ એરીયાની અને બફર ઝોન એરીયાની ગાઈડલાઈન મુજબ સેનીટાઈઝેશન,ડીસઈન્ફેકશન તથા કોવીડ-૧૯ સંબંધીત ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે.આ જાહેરનામાંનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે.

રિપોર્ટ : અનિષ ગૌદાણા
લોકાર્પણ દૈનિક ન્યૂઝ
જૂનાગઢ બ્યુરોચિફ

Right Click Disabled!