સ્પીડ લિમિટ કરતા વધુ ગતિથી વાહન ચલાવી શકાશે નહીં

સ્પીડ લિમિટ કરતા વધુ ગતિથી વાહન ચલાવી શકાશે નહીં
Spread the love

અમદાવાદ રાજ્યમાં નાગરિકોને સુરક્ષા આપવાની સાથે સાથે માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યમાં ઘટાડો લાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જે હેઠળ રાજ્યના વાહન વ્યવહાર વિભાગે વાહન ચલાવવા માટેની ગતિ મર્યાદા નક્કી કરી છે. વાહન વ્યવહાર વિભાગના આદેશ પ્રમાણે રાજ્યમાં 120ની સ્પીડ કરતા વધુ સ્પીડે વાહન ચલાવી શકાશે નહીં. તો ટુ વ્હીલર વાહનો માટે પણ ગતિ મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.

રાજ્યના વાહન વ્યવહાર વિભાગે એક આદેશ બહાર પાડીને શહેરી વિસ્તાર, ગ્રામ્ય વિસ્તાર તથા જાહેર માર્ગો પર વાહન ચલાવવાની ગતિ મર્યાદા નક્કી કરી છે. જે નીચે મુજબ છે.ગાડી માટે સ્પીડ લિમિટ એક્સપ્રેસ હાઇવે 120 નેશનલ હાઇવે 100 સ્ટેટ હાઇવે 80 મ્યુન્સિપલ શહેરી વિસ્તાર 65 ગ્રામ્ય વિસ્તાર રોડ 50 માલસામાન હેરફેર કરતા વાહનોની ગતિ મર્યાદા એક્સપ્રેસ હાઇવે 80 નેશનલ હાઇવે 80 સ્ટેટ હાઇવે 70 મ્યુન્સિપલ શહેરી વિસ્તાર 60 ગ્રામ્ય વિસ્તાર રોડ 40 દ્વિચક્રી વાહનોની ગતિ મર્યાદા નેશનલ હાઇવે 80 સ્ટેટ હાઇવે 70 મ્યુન્સિપલ શહેરી વિસ્તાર 60 ગ્રામ્ય વિસ્તાર રોડ 50

18787547-1cbb-4a32-b561-bbc610d835af-750x450.jpg

Right Click Disabled!