પેટલાદ : શ્રી જમનાદાસ વૃદ્ધા આશ્રમ ખાતે આર. કે. ફિલ્મ દ્વારા “દેવ જેવો દીકરો”નું ફિલ્મ નું શૂટિંગ

Spread the love

પેટલાદ જમનાદાસ વૃદ્ધા આશ્રમ ખાતે આર.કે. ફિલ્મ ના નિર્માતા વિમલ ખત્રી દ્વારા ગુજરાતી શોટ ફિલ્મ દેવ જેવો દીકરો નું શુટિંગ તાજેતર માં કરવામાં આવ્યું હતું. આ.ફિલ્મ નો હેતુ એ છે કે આ કળિયુગ માં પણ શ્રાવણ હોય છે ત્યારે જો આવા દીકરા દરેક પરિવાર માં હોય તો વૃદ્ધા.આશ્રમ ની જરૂર ના પડે.

હરીશ પટેલ / વિપુલ સોલંકી

Right Click Disabled!